രക്ഷ

യേശു ജറീക്കോയില്‍ പ്രവേശിച്ച്‌ അതിലൂടെ കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു (ലൂക്കാ 19:1) ജെറീക്കോ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരുടെ, വിജാതീയരുടെ നാടായിരുന്നു. യഹൂദർക്ക് ആ നാടിനോട് പുച്ഛവും അവഗണനയും

വിളവ്

അവന്‍ ശിഷ്യന്‍മാരോടു പറഞ്ഞു: വിളവധികം; വേലക്കാരോ ചുരുക്കം.അതിനാല്‍, തൻ്റെ വിളഭൂമിയിലേക്കു വേലക്കാരെ അയയ്‌ക്കാന്‍, വിളവിൻ്റെ നാഥനോടു

മാനദണ്ഡം

തങ്ങളെ വിട്ടുപോകണമെന്ന്‌ ഗരസേനരുടെ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും അവനോട്‌ അപേക്‌ഷിച്ചു. (ലൂക്കാ 8 : 37) മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പലപ്പോഴും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിശാചിനാൽ

നോട്ടവും കാഴ്ചയും

അവന്‍ കണ്ണുകളുയര്‍ത്തി നോക്കിയപ്പോള്‍ ധനികര്‍ ദേവാലയ ഭണ്‍ഡാരത്തില്‍ നേര്‍ച്ചയിടുന്നതു കണ്ടു. ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവ രണ്ടു ചെമ്പു

അപ്പം

മറുകരയിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ അപ്പം എടുക്കാന്‍ ശിഷ്യന്‍മാര്‍ മറന്നിരുന്നു (മത്താ16:5) 1. ശിഷ്യന്മാർ അപ്പമെടുക്കാൻ മറന്നതിന് പിന്നിൽ കാരണമുണ്ട്. കർത്താവ്

ശിശു

എന്‍െറ നാമത്തില്‍ ഈ ശിശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏവനും എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു; എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവന്‍ എന്നെ അയച്ചവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും

താലന്ത്

അവന്‍ ഓരോരുത്തന്‍െറയും കഴിവനുസരിച്ച്‌ ഒരുവന്‌ അഞ്ചു താലന്തും മറ്റൊരുവന്‌ രണ്ടും വേറൊരുവന്‌ ഒന്നും കൊടുത്തശേഷം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു (മത്താ 25 : 15). 1. കർത്താവ് നിന്റെ

മരിക്കാന്‍ വേണ്ടത്…

ദീദിമോസ്‌ എന്ന തോമസ്‌ അപ്പോള്‍ മറ്റു ശിഷ്യന്‍മാരോടു പറഞ്ഞു: അവനോടൊപ്പം മരിക്കാന്‍ നമുക്കും പോകാം. (യോഹ 11 :16 )1. മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ മരിയ്ക്കണമെങ്കിൽ അവനോട്

അവസാനം…

അവന്‍ ഒലിവുമലയില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ശിഷ്യന്‍മാര്‍ തനിച്ച്‌ അവനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു: ഇതെല്ലാം എപ്പോള്‍ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്‍െറ

തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുന്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നത്…

അവര്‍ ആശ്‌ചര്യപ്പെട്ടുപറഞ്ഞു:ഇവന്‍ ആര്‌? കാറ്റും കടലുംപോലും ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ! (മത്താ 8 : 27). അപ്പോള്‍, പട്ടണം മുഴുവന്‍ യേശുവിനെ കാണാന്‍