പൗലോസിൻ്റെ മാനസാന്തരം (അപ്പ.പ്രവ 9:1–5) AD 8ആം വർഷത്തിൽ ടർക്കിയിൽ, യഹൂദകുടുംബത്തിലാണ് സാവൂൾ എന്ന വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പൗലോസ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു റോമൻ പൗരനായിരുന്നു. ഒരു ഫരിസേയൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച അദ്ദേഹം, ഒരു കൂടാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എങ്കിലും പ്രസിദ്ധനായത്
Read More...

പുരോഹിതൻ

ക്രിസ്‌തു ഇതെല്ലാം സഹിച്ചു മഹത്വത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ? (ലൂക്കാ 24 : 26) 88 ആം ജന്മദിനം

വിശ്രമം

നീ ഉറങ്ങുന്നുവോ? (മർ‍ക്കോസ്‌ 14 : 37) അതിജീവനത്തിൻ്റെയും കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിൻ്റെയും

കരച്ചിൽ

എന്തിനാണ്‌ നീ കരയുന്നത്‌? (യോഹ 20 : 15) ‘കർത്താവേ കണിയണമേ’ എന്ന് മഞ്ഞുപൊഴിയുന്ന കടൽത്തീരങ്ങളിൽ രാപകൽ

തിരിച്ചറിവ്

നീ ഇതു സ്വയമേവ പറയുന്നതോ, അതോ മറ്റുള്ളവര്‍ എന്നെപ്പറ്റി നിന്നോടു പറഞ്ഞതോ? (യോഹ 18:34) താഴ്വരയിൽ

സത്യം

ശരിയാണു പറഞ്ഞതെങ്കില്‍ എന്തിനു നീ എന്നെ അടിക്കുന്നു? (യോഹ 18:23) കാട്ടിലെ കുരങ്ങ് സാധാരണ പാമ്പിനെ

നിയമങ്ങൾ

സാബത്തുദിവസം ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാന്‍ പൂര്‍ണമായി സുഖമാക്കിയതിനു നിങ്ങള്‍ എന്നോടു കോപിക്കുന്നുവോ?

വിധി

ആരും നിന്നെ വിധിച്ചില്ലേ? (യോഹ 8 :10) ഒരു നദിയുടെ തീരത്ത് പർണ്ണശാലയിൽ ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും