കുറെ നാളുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഒരു അപ്പനെയും മക്കളെയും കണ്ടുമുട്ടാനിടയായി. നല്ല മിടുക്കരായ മൂന്ന് ആണ്‍മക്കള്‍. പരിചയപ്പെട്ട് വന്നപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി, ഇളയ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചതോടെ.. അറിയാതെ ഉള്ളില്‍ സങ്കടം നിറഞ്ഞു. ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ
Read More...