കേരളീയരായ നമ്മള്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസ് ഇറ്റലിയിലെ മിലാനില്‍ ഏകദേശം 260 ല്‍ സമ്പന്നമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യന്‍ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. പേരിനര്‍ത്ഥം വണക്കത്തിനു യോഗ്യന്‍ എന്നാണ്. റോമിലെ രക്തസാക്ഷികളെ സഹായിക്കുക എന്ന
Read More...

പുണ്യഭൂമിയിലൂടെ 2

ബൈബിള്‍ പ്രാധാന്യമുള്ള അനവധി സ്ഥലങ്ങൾ ജോർദ്ദാനിലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നെബോ കൊടുമുടിയാണ്.

അസ്സീസി

അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. കുറച്ചുനാള്‍ ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റോമില്‍ കഴിയാന്‍. നിത്യനഗര മെന്നു…