വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി: ഭൂമിയിലെ സ്‌നേഹങ്ങളെയോര്‍ത്ത് പരാതിപ്പെടുകയും മാനുഷികമായ സ്‌നേഹബന്ധങ്ങളില്‍ അസ്വസ്ഥതകള്‍ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കായി ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പയുടെ സ്‌നേഹദൂത്. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മെ അതിന്റെ
Read More...

ക്രൈസ്തവര്‍ കന്യാമറിയത്തെപോലെ സഹനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നില്ക്കുന്നവരാകണം:…

പനാമ സിറ്റി: കുരിശിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനും സഹിക്കുന്നവരുടെയൊപ്പം നടന്നുനീങ്ങാനും യുവജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്