പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് നടുവില്‍ …

0


രിക്കൽ സർവ്വാധിപതിയായ രാജാവ് തന്നെ   ഭരണത്തിൽ സഹായിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു യുവാവിനെ തേടിയിറങ്ങി. അതിനായി അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെയെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. കഴിവും സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള നിരവധി യുവാക്കൾ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി രാജസന്നിദ്ധിയിൽ അണിനിരന്നു.

രാജാവ് അവർക്കായി ഒരു ചെറിയ മത്സരം ഒരുക്കി.  എല്ലാവരെയും നീന്തൽ കുളത്തിനു മുൻപിൽ നിർത്തി.കുളം നീന്തി അപ്പുറം എത്തുന്ന യുവാവായിരിക്കും ഭരണ സഹായി എന്ന് രാജാവ് നിർദേശം നൽകി. എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും സന്തോഷം നിറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് ആരെക്കെയോ ചേർന്ന് കുളത്തിലേക്ക് കുറെ മുതലകളെ കൊണ്ടു ചെന്നു ഇട്ടു. എല്ലാവരും ഭയന്ന് പിൻമാറി.

എന്നാൽ ഒരു യുവാവ് കുളത്തിലേക്ക് ചാടി. മുതലകൾ അയാൾക്ക് നേരെ അടുത്തു . മുതലകളുമായി പടവെട്ടി അയാൾ എങ്ങനെയോ ഒടുവിൽ കുളത്തിനക്കരയെത്തി. രാജാവ് സന്തോഷ പൂർവ്വം അയാളെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. പുതിയ ഭരണസഹായിയെ ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ചു. പകുതി ബോധത്തിൽ ചുറ്റം നിന്ന ആളുകളെ നോക്കി അയാൾ ചോദിച്ചു  ആരാണ് എന്നെ കുളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്.

ഈ കഥ ചില ജീവിത യാഥാർത്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നിരവധി സാധ്യതകൾ യുവാക്കൾക്ക് മുൻപിലുണ്ട്. നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളും യുവ മനസ്സുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്.പക്ഷേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ചിലതൊക്കെ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നാം ഭയന്നു തളർന്നു പോകുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മെ ലക്ഷൃത്തിലേക്ക് തള്ളുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നാം ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അദ്ധ്യാപകരാകാം, മാതാപിതാക്കളാകാം, സുഹൃത്തുക്കളാകാം അല്ലെങ്കിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവുമാകാം. നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നാം നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ ഇടറിയാലും ഒരു കൈതാങ്ങായി ആ ബന്ധങ്ങൾ എന്നുമുണ്ടാകും.

ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഒരോ നല്ല ബന്ധങ്ങളും നമ്മുക്കു ചുറ്റും തണൽ മരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. അവ നമ്മെ കുടുതൽ ശക്തരാക്കി ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു

ലിബിൻ.ജോ. ഉടയാൻകുഴിമണ്ണിൽ