ദൈവചിന്തയില്ലാത്തവര്‍ എറിഞ്ഞു കളയേണ്ട മുള്ളുപോലെയാകുന്നു.(2 സാമു 23;6) ദീര്‍ഘസമയം ധ്യാനിക്കുകയോ കൈവിരിച്ചുപിടിച്ചു മുട്ടിന്മേല്‍ നില്ക്കുകയോ അമ്പത്തുമൂന്നുമണി ജപം നിത്യവും ചൊല്ലുകയും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും- ആവാം, അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനാമനോഭാവത്തിന്റെയും
Read More...

ആവശ്യം

എന്റെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയില്‍ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം

ഹിതം

ഇതാ കര്‍ത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേറട്ടെ( ലൂക്ക: 38) ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക്

അലങ്കാരം

ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നിയ മുടിയോ സ്വര്‍ണ്ണാഭരണമോ വിശേഷവസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ

താല്ക്കാലികം

എല്ലാ ശിക്ഷണവും സന്തോഷപ്രദമെന്നതിനെക്കാള്‍ വേദനാജനകമായി തല്ക്കാലത്തേക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നാല്‍

സമ്പാദ്യം

എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ അധികം സമ്പാദിച്ചവന് ഒന്നും മിച്ചമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്‍പ്പം സമ്പാദിച്ചവന്

ഉടല്‍

മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ഞാന്‍ തന്നെ തിരസ്‌കൃതനാകാതിരിക്കുന്നതിന് എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാന്‍

തക്കസമയം

തക്കസമയത്ത് പോവുക, അവസാനത്തവന്‍ ആകരുത്. വേഗം വീട്ടില്‍ പോവുക. തങ്ങിനില്ക്കരുത്. അവിടെ ചെന്ന്

നീതിമാന്‍

ഒരുവന്‍ നീതിമാനുംനീതിയും ന്യായവുമനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവനും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ( എസെക്കി 18:6)

മിത്രം

മിത്രം എപ്പോഴും മിത്രം തന്നെ( സുഭാ 17: 17) മിത്രമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്? മിത്രമാകാത്തവരായി

വിധി

സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, സത്യസന്ധമായി വിധിക്കുക.( സഖറിയ 7:8,9) വിധി

News

1 of 13

Life Style

1 of 106